ผู้สอน

Profile

Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

อดีตอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิศวกรรมเสียงจากสถาบันที่สอนเรื่องสื่อระดับนานาชาติ SAE Institute Thailand และเป็นอาจารย์พิเศษได้รับเชิญไปสอนมหาวิทยาลัยต่างในสาขาวิชาด้านเสียงมากว่า 8 ปี มีประสบการณ์การทำงาน Production ด้านเสียง ทั้งการทำเพลงและเสียงภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตัวเอง และวงดนตรีอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมเสียงจากสถาบัน SAE Institute Thailand ปัจจุบันเป็นผู้บริหารหลักสูตร และพัฒนาแผนธุรกิจของสถาบัน ProSCHOOL

พื้นฐานการใช้ EQ อย่างมืออาชีพ

เรียนออนไลน์

สอนโดย : Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

พื้นฐานการใช้ EQ อย่างมืออาชีพ : ทำความเข้าใจกับ EQ เริ่มต้นตั้งแต่ทำความรู้จักกับ Equaliser อยากรู้ว่า EQ คืออะไร? มีกี่ประเภท? ใช้งานยังไง จะเอาไปประยุคใช้กับการทำงานเพลงของเราได้อย่างไรบ้าง ครอบคลุมหลักการใช้งาน EQ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้อย่างมืออาชีพ

299 บาทไม่จำกัด

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง