ผู้สอน

Profile

Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

อดีตอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิศวกรรมเสียงจากสถาบันที่สอนเรื่องสื่อระดับนานาชาติ SAE Institute Thailand และเป็นอาจารย์พิเศษได้รับเชิญไปสอนมหาวิทยาลัยต่างในสาขาวิชาด้านเสียงมากว่า 8 ปี มีประสบการณ์การทำงาน Production ด้านเสียง ทั้งการทำเพลงและเสียงภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตัวเอง และวงดนตรีอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมเสียงจากสถาบัน SAE Institute Thailand ปัจจุบันเป็นผู้บริหารหลักสูตร และพัฒนาแผนธุรกิจของสถาบัน ProSCHOOL

สร้างผลงานเพลงด้วย Pro Tools ครบจบในคอร์สเดียว

เรียนออนไลน์

สอนโดย : Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

เหมาะทั้งสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทำงานเพลงด้วยตัวเอง แล้วอยากเลือกใช้ DAW ที่เป็นมาตรฐานในวงการการทำงานด้านเสียง และคนที่อยากต่อยอดเพื่อเข้าไปทำงานทั้งในวงการเพลง และเสียงภาพยนตร์ เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับ Pro Tools, Pro Tools Ultimate และ Pro Tools First


พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน Pro Tools และการทำเพลงหลังลองปฏิบัติจริง


เรียนผ่านช่องทางออนไลน์แ (โปรแกรม Zoom) แบบตัวต่อตัว

ระยะเวลาเรียน: 4 Class ครั้งละ 2 ชั่วโมง + 2 Review ครั้งละ 1 ชั่วโมง (รวม 6 สัปดาห์)

(Review 1 ชั่วโมง สำหรับการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน Pro Tools และการทำเพลงหลังลองปฏิบัติจริง)

4990 บาทไม่จำกัด

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง