ผู้สอน

Profile

Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

อดีตอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิศวกรรมเสียงจากสถาบันที่สอนเรื่องสื่อระดับนานาชาติ SAE Institute Thailand และเป็นอาจารย์พิเศษได้รับเชิญไปสอนมหาวิทยาลัยต่างในสาขาวิชาด้านเสียงมากว่า 8 ปี มีประสบการณ์การทำงาน Production ด้านเสียง ทั้งการทำเพลงและเสียงภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตัวเอง และวงดนตรีอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมเสียงจากสถาบัน SAE Institute Thailand ปัจจุบันเป็นผู้บริหารหลักสูตร และพัฒนาแผนธุรกิจของสถาบัน ProSCHOOL

พื้นฐานการทำ Podcast อย่างมืออาชีพ

เรียนออนไลน์

สอนโดย : Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

หากคุณกำลังสนใจอยากเริ่มต้นทำ Podcast เผยแพร่สู่ช่องทางต่างๆ แบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงความบันเทิงผ่านเสียงที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเวลา เรารวมไว้ให้หมดแล้ว กับทุกองค์ความรู้จนถึงปฏิบัติจริงสำหรับการทำ Podcast เรียนกับมืออาชีพแบบตัวต่อตัว

พร้อมให้คำปรึกษาในการเตรียมระบบ และอุปกรณ์สำหรับการทำ Podcast ในแบบต่างๆ


เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) แบบตัวต่อตัว

ระยะเวลาเรียน : 3 ชั่วโมง + ติดตามผล 1 ชั่วโมง

(ติดตามผล 1 ชั่วโมง สำหรับการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางหลังลองปฏิบัติจริง)

1990 บาทไม่จำกัด

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง