ผู้สอน

Profile

Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

อดีตอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิศวกรรมเสียงจากสถาบันที่สอนเรื่องสื่อระดับนานาชาติ SAE Institute Thailand และเป็นอาจารย์พิเศษได้รับเชิญไปสอนมหาวิทยาลัยต่างในสาขาวิชาด้านเสียงมากว่า 8 ปี มีประสบการณ์การทำงาน Production ด้านเสียง ทั้งการทำเพลงและเสียงภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตัวเอง และวงดนตรีอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมเสียงจากสถาบัน SAE Institute Thailand ปัจจุบันเป็นผู้บริหารหลักสูตร และพัฒนาแผนธุรกิจของสถาบัน ProSCHOOL

พื้นฐานการทำ LIVE อย่างมืออาชีพ

เรียนออนไลน์

สอนโดย : Birdy (ชรัณศ์ ตันสุวรรณรัตน์)

หากคุณกำลังสนใจอยากเริ่มต้นทำระบบ Live Streaming เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง Social Network และ Live Streaming Platform ต่างๆ เรารวมไว้ให้หมดแล้ว กับทุกองค์ความรู้จนถึงปฏิบัติจริงสำหรับการทำไลฟ์ เรียนกับมืออาชีพแบบตัวต่อตัว 

พร้อมให้คำปรึกษาในการเตรียมระบบ และอุปกรณ์สำหรับการทำ Live Streaming ในแบบต่างๆ


เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) แบบตัวต่อตัว

ระยะเวลาเรียน : 3 ชั่วโมง + ติดตามผล 1 ชั่วโมง

(ติดตามผล 1 ชั่วโมง สำหรับการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางหลังลองปฏิบัติจริง)

1990 บาทไม่จำกัด

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง